Kiadványok Magyar Műhely Kiadó

A Magyar Műhely kiadványai

 • Parancs János, Félálom. Versek, 1963. 100 o.
 • Weöres Sándor, Tűzkút. Versek, 1964. 160 o.
 • Nagy Pál, Reménység, hosszú évek. Elbeszélések, 1964. 120 o.
 • Papp Tibor, Sánta vasárnap. Versek, 1964. 96 o.
 • Kemenes Géfin László, Jégvirág Versek, 1967. 48 o.
 • Karátson Endre & Székely Boldizsár, Lelkigyakorlat. Elbeszélések, 1967. 104 o.
 • Papp Tibor, Elégia két személyhez vagy többhöz. Versek, 1968. 96 o.
 • Nagy Pál, Hampsteadi semmittevők. Regény, 1968. 128 o.
 • Bakucz József, Napfogyatkozás. Versek, 1968. 128 o.
 • Mándy Stefánia, A kés a kéz a hal. Versek, 1970. 128 o.
 • Ferdinandy György, Nemezió González egyetemi tanár beszéde a Fekete-erdő állataihoz. Elbeszélések, 1970. 120 o.
 • Nagy Pál, Monologium. Szövegek, 1971. Lapszámozás nélkül. [128 o.]
 • Papp Tibor, Vendégszövegek 1. Versek, 1971. 128 o.
 • Bujdosó Alpár, Zárt világ. Elbeszélések, 1972. 120 o.
 • Hanák Tibor, A filozófus Lukács. Tanulmány, 1972. 120 o.
 • Bakucz József, Kövesedő ég. Versek, 1973. 72 o.
 • Dedinszky Erika, Gógyfüvek, beszélő állatok. Versek, 1973. 64 o.
 • Hanák Tibor, A filozófus Lukács. Tanulmány. Második, változatlan kiadás. 1974. 120 o.
 • Erdély Miklós, Kollapszus orv. Szövegek, 1974. 112 o.
 • Vitéz György, Amerikai történet. Versek, 1975. 112 o.
 • Roubaud, Jacques: Mezura: roman moral, 1975.
 • Ezra Pound, Cantók. Válogatta, fordította, utószót írta Kemenes Géfin László. 1975. 176 o.
 • Labancz Gyula, Idő, személyi csönddel. Versek, 1975. 72 o.
 • Horváth Elemér, Egy fehér néger naplójából. Versek, 1976. 88 o.
 • Bujdosó Alpár, 1 és 2 között az Erzsébet hídon. Próza, 1976, 104 o. [1980]
 • Kozocsa Sándor élete és irodalma, 1977.
 • Nagy Pál, korszerűség / kortárs irodalom. Munkanapló, 1978. 120 o.
 • Vitéz György, Missa agnostica. Vers, 1979. 48 o.
 • Baránszky László, Két világ között. Versek, 1979. 80 o.
 • Vitéz György, Jel. Beszéd. Versek, 1982. 80 o.
 • Papp Tibor, Vendégszövegek 2, 3. Képversek, 1984. 320 o.
 • Nagy Pál, Journal in-time 1974-1984. Képversek, 1984. 160 o. [1985]
 • Bujdosó Alpár, Irreverzibilia zeneon. Képversek, 1984. 160 o. [1985]
 • Hajas Tibor, Katalógus. 1985. 44 o.
 • Molnár Katalin, Vmely rejtett helyről. Versek, 1987. 80 o.
 • Zend Róbert, Versek, képversek. 1988. 80 o.
 • Petőcz András, Non-figuratív. Képversek, 1989. 156 o.
 • Márton László, L’égiposta. Elbeszélések, 1989. 88 o.
 • Szabad terület. 50 képzőművész egy-egy munkája. 1989. 50 lap
 • Székely Ákos, f. Képversek, 1990. 30 vizuális lap.
 • Derrida, Jacques, Grammatológia. Tanulmáy. Fordította Molnár Miklós. 1991. 160 o.
 • Géczi János, Concrete. Képversek, 1991. 80 o.
 • Erdély Miklós, Idő-mőbiusz. Versek, 1991. Két kötet. 2 x 112 o.
 • Papp Tibor – Maillard, Claude, Ikonok. Képversek, szövegek, 1992. 120 o.
 • Juhász R. József, Van még szalámi. Képversek, szövegek, 1992. 120 o.
 • Kelényi Béla, Dél/Idő. Vizuális szövegek, 1993. 52 o.
 • Nagy Pál, “Posztmodern” háromszögelési pontok: Lyotard, Habermas, Derrida. Tanulmány, 1993. 160 o.
 • Bujdosó Alpár, Vetített irodalom. Esszé, 1993. 160 o.
 • Bakucz József, Megalit. Válogatott versek, 1994. 304 o.
 • Papp Tibor, Disztichon Alfa. Automatikus versgenerátor, 1994. 80 o. [lemezmelléklettel]
 • Petőfi S. János, A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. Tanulmány, 1994. 152 o.
 • S o K a p a N a S z, Mezzofoszfát. 1994. Hangkazetta.
 • Székely Ákos, Egyszeri kibocsátás. Képversek, 1994. 96 o.
 • Bari Károly, Díszletek egy szinonimához. Képversek, 1994. 2 x 36 o.
 • Képvers-antológia, vizUállás jelentés. (Szerk. L. Simon László.) 1995.
 • Nagy Pál, Az irodalom új műfajai. Tanulmány, 1995. (Az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézetével közös kiadás.) 448 o.
 • Més-záros István: mox nox. Szövegek, 1996. 174 o.
 • Hegedűs Mária, Az én karneválom. Képversek, 1996. 80 o.
 • L. Simon László, Egy paradigma lehetséges részlete. Képvers, 1996. 45 o.

1996 végén (a 101. számtól kezdve) a Magyar Műhely szerkesztését és a könyvkiadást új – fiatalokból álló – szerkesztőség vette át. A folyóirat-számok rendszeres megjelentetése mellett a könyvkiadás is folytatódik.

 • Papp Tibor, Vendégszövegek 5. Képversek, 1997. 80 o.
 • L. Simon László, ISBN 963 7596 26 7. Képvers, 1997.
 • Kilián István, A régi magyar képvers. 1998. (A Felsőmagyarország Kiadóval közös kiadás.) 332 o.
 • Válogatás a 20. századi vizuális költészetből. Szerkesztette Kovács Zsolt, L. Simon László. 1998. (A Felsőmagyarország Kiadóval közös kiadás.) 244 o.
 • Nagy Pál, Nem görög a haraszt. Képvers, 1998. 64 o.
 • Bohár András, Plótinosz álma. Elektropoézis, 1999.
 • Carls Carlson, ©c.c. Versek, 1999. 76 o.
 • Lipcsey Emőke, Sziklarajzok. Versek, képversek, 1999. 96 o.
 • Hegedűs Mária, Összeszőtt mezők. Képversek, 2000. Lapszámozás nélkül. 112 o.
 • Sőrés Zsolt, Fehhlehhe egy oktávval en beszélek. Szövegek, 2001. 144 o.
 • Kemenes Géfin lászló, Versek Jolantához. 2002. 212 o.
 • Nagy Pál, prouza. 2002. Lapszámozás nélkül.
 • Antal István—Pauer Gyula, Pauer-versek és -írások. 2002. 92 o.
 • Géczi János, carmen figuratum. Képversek, tanulmányok, 2002. 90 o. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal közös kiadás)
 • Mészáros Ottó, poemateria. Összegyűjtött versek és képversek, 2002. 118 o.
 • L. Simon László: Sőrés-nyomatok [művészeti falinaptár], 2002.
 • Szeifert Judit, Bátai Sándor. Képzőművészeti kismonográfia, 2003. Lapszámozás nélkül. [58 o.]
 • Bohár András, Nyitott kultúra felé (1950–1989). Hermeneutikai tanulmányok, 2003. 216 o. (a Kaposvári Egyetemmel közös kiadás)
 • Bujdosó Alpár, 299 nap. Emlékezés, 2003. 212 o. (az 1956-os Intézettel közös kiadás)
 • L. Simon László, Secretum sigillum. Pixel-könyvek no. 1. 2003. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Abajkovics Péter, QU'. Vizuális versek, akciók, 2003. 80 o.
 • Bartha Sándor, Kijáratok. Pixel-könyvek no. 2. 2004. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Herendi Péter, Négyanegyediken. Pixel-könyvek no. 3. 2004. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Papp Tibor, Avantgárd szemmel. Költészetről, irodalomról. 2004. 224 o.
 • Jozef Cseres, Zenei szimulákrumok. Zenei tanulmányok, 2005. 200 o.
 • Edwin Prévost, Nincsen ártatlan hang. Zenei tanulmányok, 2005.
 • Antal István–Jakab Erika–Pauer Gyula, Párhuzamos monológok. 2005. 124 o.
 • Michael Nyman, Experimentális zene. Cage és utókora. Zenei tanulmányok, 2005.
 • Szeifert Judit, Molnár Péter. Képzőművészeti kismonográfia, 2005. 74 o.
 • Klaus Urbons, Copy Art. Fénymásolás-művészet. 2005. 384 o.
 • Görbülő fény. A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése. 2005. 172 o.
 • Szkárosi Endre, Mi az, hogy avantgárd? Írások az avantgárd hagyománytörténetéből. 2006. 304 o.
 • Babinszky Csilla, Cream. Pixel-könyvek no. 4. 2006. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Bakos Zoltán, felFEJtések. Pixel-könyvek no. 5. 2006. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Papp Tibor, Avantgárd szemmel. Költőkről, könyvekről. 2007. 204 o.
 • Papp Tibor, 25x25. Bűvös négyzetek. 2007. 64 o.
 • Szkárosi Endre, Merülő Monró. Versek, képversek, szövegek, 2007. 156 o.
 • Tóth Gábor, Járdanyomok. Pixel-könyvek no. 6. 2007. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Kerekes Gábor, Elszállás. Pixel-könyvek no. 7. 2007. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • H. Nagy Péter, Paraf. Juhász R. József költészetéről és performanszairól, 2008. 158 o. Ráció Kiadó – Magyar Műhely Kiadó
 • Szombathy Bálint, Marék homokot szorongatva. Kalandozások a művészet határmezsgyéin. Válogatott művészeti írások, 2009. 192 o.
 • Papp Tibor, Óraköltemények. 2010. 56 o.
 • Tomaso Kemeny, A vízözön mondja. Válogatott versek, 2011. 120 o.
 • Juhász R. József, Posztmodern ikonok. Pixel-könyvek no. 8. 2012. Lapszámozás nélkül. 112 o.
 • Kelemen Erzsébet, Testet öltött szavak. Papp Tibor vizuális költészete, 2012. 328 o.
 • Abajkovics Péter - Székely Ákos, szerk.: Leopold Bloom planetoida, 2012. 240 o. - Társkiadó: Artpool Művészetkutató Központ.
 • Nagy Zopán, próza - vers - esszé - montázs (Válogatott írások), 2012. 176 o.
 • Szkárosi Endre - Arany Imre: Verboterror. Performaszköltemények, 2013. 96 o.
 • Szombathy Bálint, Dada-tsúszda. Töredékek Tsúszó Sándor életéből, 2013. 156 o.
 • Malárburk József, Szárnyak, vérerek, gyökerek, Novellába hajló versprózák, 2013. 88 o.
 • Pető Hunor, Rekonstrukció, Pixel-könyvek no. 9., 2014. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Nagy Zopán, Kétségek. Kimaradt írások (1998–2013) / Kökénykék-kőkulcs, 2015., 152 o.
 • Kelemen Erzsébet, Napkelte. Vizuális költemények, 2015., 80 o.
 • G. Komoróczy Emőke, "Ezer arccal, ezer alakban". Formák és távlatok Petőcz András költészetében, 2015., 212 o.
 • Géczi János, Kusza képmezők, Pixel-könyvek no. 10., 2015. Lapszámozás nélkül. [112 o.]
 • Müllner András, Tükör a sötétséghez. Erdély Miklós kollapszus orv. című kötetéről, 2016., 196 o.

Francia nyelvű kiadványok

 • Philippe Dôme, (indices). (1973)
 • de Cortance, Gérard: Altérations (1973)
 • Deguy, Michel: Reliefs (1975)
 • Roubaud, Jacques: Mezura: roman moral (1975)
 • Minière, Claude: Vita Nova (1977)
 • Nagy Pál: Sadisfaction (1977)
 • Montels, Bruno: Ils o ne pioss- (1977)
 • Mallarmé, Stéphane: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. (1980)
 • Paris, Jean: Après une légère indisposition (1982)

Különkiadványok

 • Kozocsa Sándor élete és irodalma (1977)
 • Szabad terület [kiállításkatalógus] (1989)
 • L. Simon László: Sőrés-nyomatok [művészeti falinaptár] (2002)

 

 

hírek

Meghívó 2024.05.29.

Meghívó 2024.05.02.

Meghívó 2024.04.03.

Meghívó 2024.03.06.

Meghívó 2024.02.07.

korábbi hírek >>

eseménynaptár

Jelenleg nincs aktuális programunk.

további események >>